Modlitwy

 

 

Modlitwa Leona XIII do św. Michała Archanioła RANO:
Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Modlitwa przed ważnym zajęciem
Modlitwe te jedyna mowi sie glosno.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
uciekajcie złe duchy z tego miejsca,
nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie,
i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów,
które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.
Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam:
Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj.
Amen.
Boże, Najwyższy nasz Panie,
Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!
Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie,
dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

Modlitwa o uwolnienie od złego ducha
Panie, Ty jesteś wielki
Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem
Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc
archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
który uczynił ich niewolnikami.
Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.
Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od popadania w rozwiązłość cielesną
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Panie, który powiedziałeś
pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję
przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw,
abyśmy cieszyli się Twoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

PROSBA:
Boże, Stwórco mój, oddaję Ci
w posiadanie to wszystko,
co jest we mnie dobre i złe.
Modlę się i błagam,
abyś raczył usunąć ze mnie
wszystkie braki mego charakteru,
które przeszkadzają mi być użytecznym
dla Ciebie i mych współbraci.
Udziel mi siły, abym od tej chwili czynił Twoją wolę.

-wlasnymi slowami, powiedz co Ci potrzeba,o co prosisz.
Jezeli znasz swoja wade wymien, powiedz, przyznaj sie. i koniec zawsze
Jezu, Ty sie tym zajmij. Amen

Modlitwa codzienna o opieke do Sw.Judy Tadeusza
Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie,
w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece.

Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski,
jakie dla mnie już wyjednałeś,
a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy,
pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą.
Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.

Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.
Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego,
abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia,
a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia,
niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

Modlitwy do św. Judy Tadeusza
Modlitwa w ciężkim strapieniu

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana,
wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami,
Ty jesteś potężnym Orędownikiem w
przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych.
Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i
z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy.
O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej
ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei
pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie.
Oto życie moje pełne cierpień i boleści;
dzień za dniem upływa w ucisku,
a serce moje wezbrało goryczą.
Drogi mojego życia gęstym pokryły się
cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez.
Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój,
zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak,
iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku,
ty mnie nie możesz opuścić
w tym moim smutnym położeniu.
Nie odejdę od stóp Twoich,
dopóki mnie nie wysłuchasz.
Pospiesz ku ratunkowi mojemu,
a wdzięczność moją okazywać Ci
będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Modlitwa w problemach finansowych

Święty Judo Tadeuszu,
przyjdź nam z pomocą w naszych
obecnych problemach finansowych.
Widzisz, że odkąd znaleźliśmy się
w tym trudnym położeniu, przeżywamy
wiele upokorzeń, nie mogąc sprostać
naszym wydatkom i spłacić zaciągniętych długów.
Święty Judo Tadeuszu, wiesz dobrze,
że nie prosimy o bogactwo,
jeśli jego posiadanie nie jest zgodne ze
świętą wolą Boga wobec nas.
Pragniemy jedynie, abyś wyprosił nam
łaskę zaspokojenia naszych bieżących potrzeb i
wywiązania się z przyjętych zobowiązań.
Błagamy Cię, święty Judo Tadeuszu,
uzyskaj dla nas wsparcie finansowe,
którego tak pilnie potrzebujemy w naszych
obecnych trudnościach finansowych. Amen.

Modlitwa w problemach małżeńskich

Święty Judo Tadeuszu, zwracamy się do Ciebie
w naszych problemach małżeńskich.
Błagaj Wszechmogącego Boga,
aby udzielił nam światła do zobaczenia siebie

nawzajem takimi, jakimi naprawdę jesteśmy.
Pomóż nam codziennie wzrastać w poznaniu siebie i
wzajemnej miłości, uczac się kochać i być kochanym.
Pozwól nam, święty Judo Tadeuszu,
zobaczyć i wykorzenić wszelkie objawy egoizmu i
dziecinnego szukania siebie – tych ukrytych
nieprzyjaciół dojrzałej miłości.
Daj, abyśmy uczac się dawać i
przyjmować miłość, wspierali się
wzajemnie przez wszystkie pozostałe
dni naszego życia małżeńskiego. Amen.
http://judatadeusz.blogspot.it/

DOBRANOC
Potężny Boże na niebieskim tronie


Potężny Boże na niebieskim tronie,
do Ciebie wznoszę błagalnie swe dłonie.
Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki,
niosę Ci z głębi mego serca dzięki.

A jeślim grzechem obciążył mą duszę,
to na kolanach przebłagać Cię muszę.
Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem,
z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem.

Jeślim obraził, jeślim Cię zasmucił,
jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie,
wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił,
Ojcze mój w niebie!

Jam Twoje dziecko – choć słabe, niekarne,
choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże,
ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę,
przebacz mi, Boże!

Wymien: za co dziekujesz.

W CIAGU DNIA:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i
ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,
Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i
odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i
nie pozwól isc nam pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór,
we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź
mnie do żywota wiecznego. Amen.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Tlumaczone tajemnice:

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej

 

Strony ciekawe: Ksiazka. Jezu,Ty sie tym zajmij.
Pros o co chcesz, a otrzymasz.

Inne: modlitwy
http://www.biblijni.pl/modlitwy/

https://pacierz.pl/ojcze-nasz.php

http://pompejanska.rosemaria.pl/

Witamy na www.egzorcyzmy.katolik.pl!

https://m.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,4080,modlitwa-na-sytuacje-bez-wyjscia.html

Adam Szustak: rekolekcje straszne, wazne azeby zrozumiec, skas biora sie zle mysli:

Poranienia w rodzinie: Ks.Piotr Glas

Skad biora sie zle mysli:

S. Maria Kwiek:
Samowychowanie wobec problemu przeceniania i niedoceniania siebie:

Klopoty w relacjach;

Poczatki zycia duchowego;

Jak leczyc zranione serce;

Top