Podziękuj

Podziękuj Bogu za jego przebaczenie, za otrzymane dobrodziejstwa.

Napisz, za jakie dary chciałbyś podziękować Bogu w szczególny sposób.

Rozważaj ją często w swym sercu. Stopniowo nabierzesz pewności. Będziesz żył z Miłością. Nie opuścisz już Miłości. A kiedy będziesz Mnie wzywać, nie powiesz już: „mój Boże”, powiesz: „moja Miłości”.

Jeśli prosiłeś Boga, by Ci wybaczył i otworzyłeś drzwi swego serca przed Jezusem, to otrzymałeś przebaczenie! Tak mówi Jego Słowo. Podziękuj Mu za Jego przebaczenie i zacznij radować się faktem, że Twoja relacja z Nim jest bezpieczna i trwała. On ma moc, by przemienić te dziedziny Twojego życia, które nie wyglądają jeszcze tak, jak On tego pragnie. 1Kor 1:9 mówi: „Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym”.

Osobiście proś Boga codziennie, proś, żeby mówił do Ciebie wyraźnie, ponieważ jesteś tylko człowiekiem. *Na ludzki rozum czasami nie pojmuję i dlatego proszę Cię, mów do mnie wyraźnie, proszę, stawiaj na mojej drodze wyraźne wydarzenia.

Bądź czujny, obserwuj, co dzieje się wokół Ciebie. Prośbę napisz na kartce, bo za kilka godzin zapomnisz, o co prosiłeś, bo wydarzenia nabiorą tak szybkiego rozmachu.

Dziękuj za to, że dzisiaj wstałeś. Dziękuj za ten cudowny świat, który Cię otacza.

Top